آژانس مسافرتی بهین بُرگ

Navigation

تور کیش

تور استانبول (پنجشب و شش روز)

تاریخ رفت: 27 اسفند، 3فروردین، 8 فروردین

 

تور استانبول (شششب و هفت روز)

تاریخ رفت: 27 اسفند، 1، 3، 4 و 5 فروردین

 

Read more...

تور استانبول

تور استانبول (پنج شب و شش روز)

تاریخ رفت: 27 اسفند، 3فروردین، 8 فروردین

کودک (بدون تخت) کودک (با تخت) اتاق یک تخته   اتاق دو تخته (هر نفر)   منطقه  درجه هتل هتل
 1,550,000  1,630,000  1,685,000 1,785,000 AKSARAY 3 OZBEK
 1,550,000 1,745,000 2,465,000 2,010,000 TAKSIM 3 BEYOGLU HOUSE
 1,550,000  1,836,000  2,525,000 2,185,000 TEPEBASI 4 EURO PLAZA
 1,550,000  1,835,000 2,810,000 2,210,000 TAKSIM 4 KERVANSARAY
 1,550,000 1,835,000  3,190,000 2,425,000 TAKSIM 4 CRYSTAL
 1,550,000 1,995,000 3,390,000 2,510,000 TAKSIM 4 AVANT GARDE
1,550,000 1,985,000 3,122,000 2,410,000 SISLI 5 HOLIDAY INN
1,550,000 1,985,000 3,430,000 2,510,000 SISLI 5 SURMELI

خدمات تور:

 • -بلیط رفت وبرگشت کاسپین(سابیها) از شیراز
 • -5 شب و 6روز اقامت در هتل های فوق
 • -صبحانه
 • -گشت شهری با نهار
 • -ترانسفر فرودگاهی
 • -لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز تور:

 • -اصل گذر نامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

توضیحات:

 • -قیمت تور بر اساس تغییرات نرخ ارز و بلیط قابل تغییر می باشد.
 • -مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافرین می باشد.
 • -در صورت درخواست هتل های دیگر تماس تلفنی گرفته شود.

6

6

6

 

 

تور استانبول (شش شب و هفت روز)

تاریخ رفت: 27 اسفند، 1، 3، 4 و 5 فروردین

کودک (بدون تخت) کودک (با تخت) اتاق یک تخته   اتاق دو تخته (هر نفر)   منطقه  درجه هتل هتل
2,610,000 2,770,000  3,160,000 2,930,000 AKSARAY 3 OZBEK
2,610,000 2,910,000 3,710,000 3,210,000 TOPKAPI 3 TOPKAPI
1,999,000 2,690,000  3,990,000 3,250,000 AKSARAY 4 THE CITY PORT
1,999,000 2,850,000 4,590,000 3,590,000 TAKSIM 4 TAXIM TOWN
      TAKSIM 4 SEMINAL
2,710,000 3,260,000 4,760,000 3,800,000 TAKSIM 4 LION
2,710,000 3,210,000 4,680,000 3,700,000 TAKSIM 4 KERVANSARAY
2,710,000 3,380,000 5,000,000 4,040,000 TAKSIM 4 AVANT GARDE
2,810,000 3,520,000 5,620,000 4,230,000 TAKSIM 5 SURMELI
1,999,000 3,640,000 5,850,000 4,460,000 TAKSIM 5 GRAND CEVAHIR

خدمات تور:

 • -بلیط رفت وبرگشت ترکیش ایرلاینز از شیراز
 • -6 شب و 7روز اقامت در هتل های فوق
 • -صبحانه
 • -گشت شهری با نهار
 • -ترانسفر فرودگاهی
 • -لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز تور:

 • -اصل گذر نامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

توضیحات:

 • -قیمت تور بر اساس تغییرات نرخ ارز و بلیط قابل تغییر می باشد.
 • -مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافرین می باشد.
 • -در صورت درخواست هتل های دیگر تماس تلفنی گرفته شود.

6

6

6

Read more...

تور آنتالیا

تور آنتالیا (شش شب و هفت روز)

تاریخ رفت: 28 اسفند و 6 فروردین

کودک (بدون تخت) کودک (با تخت) اتاق یک تخته   اتاق دو تخته (هر نفر)  خدمات  منطقه  درجه هتل هتل
2,210,000 2,565,000 3,100,000 2,840,000 ALL LARA 4 NAZAR BEACH
2,210,000 2,665,000 3,415,000 3,060,000 UALL KEMER 5 ROYAL PALM
2,210,000 2,685,000 3,480,000 3,100,000 UALL KEMER 5 YELKEN
2,210,000 2,775,000 3,680,000 3,235,000 UALL LARA 5 GRAND PARK LARA
2,210,000 2,820,000 3,680,000 3,350,000 UALL KEMER 5 ORANGE COUNTY
2,210,000 2,840,000 3,925,000 3,390,000 UALL KUNDU 5 KERVANSARAY KUNDU
2,210,000 2,950,000 4,260,000 3,615,000 UALL LARA 5 KERVANSARAY LARA
2,210,000 2,975,000 4,345,000 3,680,000 UALL KUNDU 5 KEREMLIN
2,210,000 3,325,000 5,260,000 4,305,000 UALL KEMER 5 RIXOS SUNGATE
2,210,000 3,700,000 6,415,000 5,080,000 UALL LARA 5 DELPHIN IMPERIAL

خدمات تور:

 • -بلیط رفت وبرگشت ONUR AIR از شیراز
 • -6 شب و 7روز اقامت در هتل های فوق
 • -صبحانه، ناهار، شام
 • -ترانسفر فرودگاهی
 • -لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز تور:

 • -اصل گذر نامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

توضیحات:

 • -قیمت تور بر اساس تغییرات نرخ ارز و بلیط قابل تغییر می باشد.
 • -مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافرین می باشد.
 • -در صورت درخواست هتل های دیگر تماس تلفنی گرفته شود.

6

6

6

 

 

تور آنتالیا (شششب و هفت روز)

تاریخ رفت: 28 اسفند و 6 فروردین

کودک (بدون تخت) کودک (با تخت) اتاق یک تخته   اتاق دو تخته (هر نفر)  خدمات  منطقه  درجه هتل هتل
1.550.000 1.760.000  2.915.000 2,530,000 UALL KEMER 5 DAIMABIZ RESORT
1.550.000 1.860.000 3.590.000 3,015,000 UALL KUNDU 5 KERVANSARAY KUNDU
1.550.000 2.580.000  3.925.000 3,255,000 UALL KEMER 5 LIMAK LIMRA
1.550.000 1.910.000 3.999.000 3,305,000 UALL LARA 5 KERVANSARAY LARA
1.550.000 2.010.000 4.315.000 3,545,000 UALL KUNDU 5 KEREMLIN
1.550.000 2.010.000 4.360.000 3,570,000 UALL LARA 5 MIRACLE
1.550.000 2.110.000 5.280.000 4,220,000 UALL LARA 5 TITANIC
1.550.000 3.215.000 5.330.000 4.270.000 UALL LARA 5 DELPHIN DIVA
1.550.000 2.060.000 5.350.000 4.245.000 UALL KEMER 5 RIXOS SUNGATE
1.550.000 2.110.000 5.925.000 4.655.000 UALL LARA 5 ROYAL HOLIDAY

خدمات تور:

 • -بلیطرفتوبرگشتکاسپینازشیراز(فرودگاه اسپارتا)
 • -6 شب و 7روز اقامت در هتل های فوق
 • -صبحانه+ناهار+شام
 • -ترانسفر فرودگاهی
 • -لیدر فارسی زبان

مدارک مورد نیاز تور:

 • -اصل گذر نامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

توضیحات:

 • -قیمت تور بر اساس تغییرات نرخ ارز و بلیط قابل تغییر می باشد.
 • -مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافرین می باشد.
 • -در صورت درخواست هتل های دیگر تماس تلفنی گرفته شود.

6

6

6

Read more...

ZT Twitter

  - 49 years ago

Top of Page