آژانس مسافرتی بهین بُرگ

Navigation

استرالیا

ویزای توریستی :
این ویزا مناسب کسانی است که قصد تفریح و سفر به استرالیا را برای مدت زمان حداکثر ۶ ماه دارند ولی ویزای توریستی مجوزی برای تحصیل یا اشتغال در خاک استرالیا محسوب نمی شود.

ویزای توریستی – دیدار خانواده:
این ویزا برای کسانی صادر می شود که قصد دیدار اعضای درجه یک خانواده خود را دارند. با این ویزا شما مجوز کار یا تحصیل در استرالیا را نخواهید داشت و حداکثر زمان استفاده از این نوع ویزا ۶ ماه می باشد.

ویزای توریستی – کاری:
ویزای توریستی کاری برای صاحبان مشاغل یا کسانی که قصد شرکت در همایش یا کنفرانس در استرالیا دارند صادر می شود. دارندگان این ویزا اجازه کار یا اقامت در استرالیا را ندارند.

 

مدارک ویزای استرالیا:

مدارک شناسایی:
- کپی از تمام صفحات پاسپورت متقاضیان
- یک قطعه عکس ۵/۴* ۵/۳ (در نظر داشته باشید که عکس باید کمتر از ۶ ماه گذشته و با پشت زمینه سفید باشد)
- مدارک شناسایی با ترجمه رسمی از متقاضی و همراهان (در صورت تغییر نام، متقاضی باید سند رسمی مدارک تغییر نام خود را پیوست نماید.)
- در صورتی که متقاضی به خدمت سربازی اعزام شده باشد می بایست مدارک رسمی خدمات خود وکارت پایان خدمت را پیوست نماید.

مدارک مالی و شغلی:
- مدارک بانکی مبنی بر داشتن مبالغ کافی برای هزینه های سفر شامل پرینت بانک، نامه اشتغال به کار، فیش حقوقی و مدارک مالیاتی.
- ارائه دعوتنامه در صورت بازدید از اقوام یا دوستان. در صورتی که فردی در استرالیا هزینه سفر شما را پرداخت می کند می بایست مدارک بانکی مبنی بر در اختیار داشتن مبالغ کافی برای ساپورت متقاضی را ارسال نماید.
- ارائه رزرو هتل و بلیط
- نامه اشتغال به کار، نامه مرخصی از محل کار
- نامه اشتغال به تحصیل
- مدارک مرتبط با اعضای درجه یک خانواده در ایران
- اسناد ملکی

کودکان زیر ۱۸ سال:
- در صورت عدم همراهی والدین، رضیتنامه رسمی مبتنی بر سفر کودک
- فرم رضایتنامه قانونی امضا شده توسط والدین
- امضای فرم ۱۲۲۹ توسط والدین
- فرم امضا شده ۱۲۵۷

ZT Twitter

  - 49 years ago

Top of Page