آژانس مسافرتی بهین بُرگ

Navigation

قشم

تور قشم (سه شب و چهار روز)

قیمت (تومان)   نوع اتاق   خدمات درجه هتل هتل 
   دو تخته اقامت+صبحانه+پرواز  3 نخل زرین 
 86,7000  دو تخته  اقامت+صبحانه+پرواز 3  هشت
1,334,000   دو تخته  اقامت+صبحانه+پرواز 3  آپادانا
1,017,000  دو تخته اقامت+صبحانه+پرواز 3 مارینا
  دو تخته اقامت+صبحانه+پرواز 3 کیمیا 
 1,335,000 دو تخته اقامت+صبحانه+پرواز 3 خلیج فارس

توضیحات:

-کلیه هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

-در صورت درخواست هتل های دیگر تماس تلفنی گرفته شود. 

Sadi-Tomb

Pink-Mosque

Necropolis

ZT Twitter

  - 49 years ago

Top of Page